Apidari: Dette er oss

24.01.2022 | Nyheter

– Vi er et team dedikert til å oppfylle kundenes behov. Vi har bred kompetanse og er løsningsorienterte, kostnadseffektive, og profesjonelle i utførelsen av våre prosjekter.

– Hvor er Apidari lokalisert?

Vi holder til på Bergemoen i Grimstad, på det blide sørlandet. I nyoppussede lokaler som vi har gjort til en effektiv, dynamisk og hyggelig arbeidsplass. Kunder og andre interessenter er alltid velkomne til å besøke oss for en nærmere samtale, eller om det skulle være noe vi kan bidra med. Vi er også kontinuerlig på jakt etter samarbeidspartnere.

Apidari vil gjerne være med på å fremme Sørlandet generelt, og Universitet i Agder spesielt, til å bli en teknologi bastion i Norge.

Ut av UiA går det en strøm av nyutdannede som skal ut i markedet for å sikre seg en jobb relatert til utdannings linjen de har fullført. Vi er av den formening at en god andel av disse burde ha mulighet til å jobbe i bedrifter, og det offentlige, lokalt på sørlandet. IT bransjen er i dag under sterkt press da det er en stor mangel på personell.

– Hvordan jobber dere?

– Når vi produserer en webapplikasjon for en bedrift er det viktig å ikke bruke ressurser på unødvendige funksjoner. Allerede fra starten av planlegger vi grundig, og vi legger vekt på å definere eksakt hva kunden ønsker av oss. Da er en MVP (trinnvis oppbygging av produktet) perfekt for at budsjett og prosjektrammer benyttes der det har mest effekt, sier CEO Nicholas J. T. Sterud.

Han forklarer at man etter lansering fortsetter med løpende utvikling basert på brukertilbakemeldinger, og analyse av hvordan brukerne interakterer med webapplikasjonen når den er publisert. Vi vil gjerne følge opp og ha relasjon til kunden over tid, og sikrer dermed en dynamisk utvikling av bedriftens ansikt utad, i forhold til deres kunde og markeds segment.

– Hva er målet med arbeidet dere gjør?

Apidari arbeider med hvert prosjekt ut fra verdiene våre:

  • Finne de rette løsningene
  • Sikre trygge leveranser
  • Kvalitet over kvantitet
  • Er til å stole på
  • Tenker nytt

Overfor de ulike kundenes behov og ønsker, så fokuserer vi på at de skal skille seg ut innen deres respektive bransje, og få levert et produkt de er 100% fornøyd med.

Målet er å sikre et godt gjennomført prosjekt, som både vi og kunden kan være stolt over den dagen det er ferdigstilt.

Finn ut mer om hvem vi er her.