Bedre med stabilt vedlikehold enn kostbare skippertak

04.04.2022 | Nyheter

– Det er mer kostnadseffektivt i lengden med stabilt vedlikehold for digitale løsninger, en skippertak som ofte blir løsningen uten regelmessig vedlikehold og tilsyn, sier Nicholas J. T. Sterud, Grunnlegger og CEO i Apidari.

Apidari retter seg strategisk mot bransjene finans, shipping, eiendom og SMB-markedet.

Sterud forklarer at den strategiske satsingen primært dreier seg om å levere til bedrifter som er kvalitetsbevisste og setter høye krav i valg av digitale løsninger.

Vår målgruppe er bedrifter som ønsker tjenester og løsninger som også kan oppskaleres og utvides. Med Apidari skal vi utnytte vår ekspertise innen programmering og digitale løsninger på høyt nivå, forklarer Sterud og fortsetter:

– Våre kunder ønsker løsninger som ikke baserer seg på kostbare skippertak, men derimot løsninger som er solide, kvalitetssikrede og som har langsiktige mål for sin investering i. Vi er fagkyndige og har høy kompetanse, noe som gir deres kunder sikkerhet og gode brukeropplevelser.

– Vi sikter mot langsiktige samarbeid med kundene våre, for å levere de mest kvalitetssikrede løsningene som vi i Apidari kan stå for, både nå og i fremtiden.

Potensial i shipping og finans

– Bedriftene vi leverer digitale tjenester til er opptatt av resultater og solid prosjektstyring. Vi har gode dialoger med kundene der vi kartlegger behov, og utveksler kunnskap for å lande de beste løsningene.

Sterud forklarer at finansmarkedet i dag er svært spennende innen onboarding løsninger og webapplikasjoner. Løsningene skal være tett knyttet opp mot bedriftens nettsted for brukervennlig integrering og økt konvertering.

– Her finnes det masse potensial og nå er vi i arbeid med løsninger for blant annet Sparebank 1 Finans Midt-Norge.
– Shipping-markedet er også et interessant marked, og pr. i dag leverer vi et stort spekter av Apidaris tjenester til dette markedet.

Store og små

– Vi er også svært heldige som får bistå ulike gründer og mindre bedrifter i ulike steg på veien mot etablering og videreutvikling. Å velge riktige digitale løsninger er ekstremt viktig for en nystartet bedrift, med begrensede budsjetter, derfor synes vi det er ekstra givende å kunne bli med tidlig i prosessen, sier Sterud.