Bedre med stabilt vedlikehold enn kostbare skippertak

Våre Marked

– Det er mer kostnadseffektivt i lengden med stabilt vedlikehold, enn digitale løsninger som skippertak uten vedlikehold og tilsyn, sier Nicholas Sterud, Chief of Operations ved Apidari.

Apidari lanserer sin nye bedriftsprofil onsdag 15. september klokken 12.00. Apidari retter seg deretter strategisk mot bransjene finans, shipping, eiendom og SMB-markedet.

Sterud forklarer at den strategiske satsingen primært dreier seg om å levere til bedrifter som er kvalitetsbevisste i valg av digitale løsninger.

– Målgruppen vår er bedriftene som ønsker tjenester og løsninger som tåler skalering og utvidelser. Med Apidari skal vi utnytte vår ekspertise innen programmering og digitale løsninger på nivået kompetansen vår ligger på, forklarer Sterud og fortsetter:

– Våre kunder ønsker løsninger som ikke baserer seg på kostbare skippertak, men løsninger som er solide, kvalitetssikrede og under opprettholdelse av fagkyndige – for deres kunders sikkerhet og gode brukeropplevelse.

– Vi sikter mot langsiktige samarbeid med kundene våre simpelthen for å levere de mest kvalitetssikrede løsningene som vi i Apidari kan stå for.

 

Potensial i shipping + finans

– Bedriftene vi leverer digitale tjenester for er opptatt av resultater og solid prosjektstyring. Vi har gode dialoger med kundene der vi kartlegger behov og utveksler kunnskap for å lande de beste løsningene.

Sterud forklarer at finansmarkedet i dag er svært spennende både innen webdesign og fullstack utvikling.

– Her finnes det masse potensial og nå er vi i arbeid med løsninger for blant annet Sparebank 1 Finans Midt-Norge. Dette lanseres i løpet av høsten, sier Sterud.

– Shipping-markedet er et interessant marked og per i dag leverer vi hele spekteret av Apidaris tjenester – til dette markedet. Herav programmering, profilering og synliggjøring, spesifiserer Sterud.

 

Store og små

– Vi er også svært heldige som får bistå ulike gründerbedrifter i ulike steg på veien mot etablering og videreutvikling. Å velge riktige digitale løsninger er ekstremt viktig for en nystartet bedrift med begrensede budsjetter, derfor synes vi det er ekstra givende å kunne bli med tidlig i prosessen, sier Sterud.