Bedre med stabilt vedlikehold enn kostbare skippertak

Bedre med stabilt vedlikehold enn kostbare skippertak

– Det er mer kostnadseffektivt i lengden med stabilt vedlikehold, enn digitale løsninger som skippertak uten vedlikehold og tilsyn, sier Nicholas Sterud, Chief of Operations ved Apidari.

Les mer