Møt Apidaris grunnleggere

Om oss

De siste månedene har arbeidet i Apidari bestått i rebranding og å sette sammen nye hoder med ny og utfyllende kompetanse. Denne artikkelen dreier seg om dem som har lagt føringene. Founder / CEO Nicholas J. T. Sterud, Co-founder / CPO Ike Henrik E. Pedersen, Co-founder / CFO Ragnar Parr Bjørnsund og CSO Michael T. Brandt er de som står bak det hele.

 

Disse har ønsket å starte noe eget med fotavtrykk på Sørlandet. Da Nicholas hadde et ønske om å bryte ut av malen for it-selskaper var det naturlig for ham å kontakte Ike, Ragnar og Michael.

“Gode, solide leveranser var noe jeg savnet da jeg startet med account managing for andre selskap. Ideen vår baserer seg på at det manglet aktører med ryddig leveranseprosess og tydelig kommunikasjon ut mot kunden. Ikke minst med tett oppfølging av leverandøren og en forretningsmodell rettet mot langsiktige samarbeid. Da er man meget avhengig av å velge riktige løsninger. For Apidari handler det om samarbeidet med kunden i årene som kommer. Følge opp kunden og sørge for at tjenestene vokser med dem. Derfor er Apidari rettet mot kvalitet.” sier Nicholas J. T. Sterud.

Mens Nicholas har stor kompetanse i IT-bransjen og har erfaring innen nettsider og webapplikasjoner, har Ike utdannelse fra UiA innen Multimedia og flere års erfaring innen webdesign og UX & UI-design. Ragnar har studert filosofi, kjemi, nanoteknologi og multimedieteknologi, og Michael har tre universitetsutdannelser i Norge og Danmark samt fullført Lübeck Business School. Michael har også lang erfaring fra mediebransjen hvor han har bygd opp flere selskaper og ledet utallige prosjekter. I møte med kunder, arbeidsoppgaver og med medarbeidere er Apidaris mål å opptre ryddig og fokusere på kvalitet.

Dette gjenspeiler seg også i måten de strukturerer arbeidsplassen. Det er viktig å ha en god arbeidsplass. Et godt miljø vil igjen gi gode leveranser og stabilitet for kundene. Dette gir nyskapning og er viktig for at vi skal kunne forme arbeidsplassen så den møter kundens behov.

Nicholas sier. “Medarbeidere skal ha frihet til å løse problemstillinger selv, samtidig som vi har et helt team som står klare til å trå til ved behov.”

Nicholas har en rolle i mye, men meddeler at han overlater det tekniske ned på fagnivå til de som kan det best. Ragnar beskriver ham slik:

“Nico er kjernen i Apidari. Han er en ustoppelig maskin som virkelig brenner for å drive selskapet videre. Effektivitet og kvalitet går igjen i alt han gjør, og arbeidslysten skaper et veldig godt grunnlag for samarbeid og måloppnåelse med kunder. Han er pålitelig og strekker seg langt for å møte alle behov.”

Nicholas legger nøkternt til: “Jeg har kundekontakt og tar meg av henvendelser fra nye kunder. Det er ofte jeg som er første personen en ny kunde snakker med i Apidari. Da tar vi en uforpliktende prat for å starte kartleggingen av behovene bedriften har. Det er viktig å forstå kundens behov.”

Apidari har overordnet prosjektansvar for større leveranser og koordinerer mot kunden. Da har vi in house prosjektledere og arbeidsverktøy med fokus på transparent og åpent samarbeid. Medarbeidere i Apidari skal raskt sette seg inn i problemstillinger når de arbeider. Prosjektstyring og tydelig kommunikasjon er viktig for å levere høy kvalitet over tid. Da må leveransen koordineres effektivt og alle (inkl. kunden) kunne følge med på prosessen og kunden kan være så involvert som de ønsker.

Arbeidsstaben er nøye satt sammen. Det har vært fokus på at miljøet på arbeidsplassen er god, og at kompetanseområdene til alle i Apidari utfyller hverandre. Apidari har egen strateg til å holde overordnet fokus og følge opp bedriftens fremgang og målsettninger.

“Vi har kompetansen ‘in house’ til å levere markedsledende webutvikling. Vi har erfart at det ofte er leveranser som krysser de ulike kompetanseområdene og det er derfor effektivt for kunden å slippe å forholde seg til flere leverandører.”

Bak dette ligger opparbeidet kompetanse og mye arbeid. Nå er mye på plass og Apidari er allerede godt i gang med å følge firmaets verdier: Transparent, Kvalitet og Sammarbeid.