Logo_Apidari

Møt Apidaris grunnleggere

Om oss

De siste månedene har arbeidet i Apidari bestått mye i rebranding og å sette sammen nye hoder med ny og utfyllende kompetanse. Denne artikkelen dreier seg om dem som har lagt føringene. CEO Ragnar Parr Bjørnsund og COO Nicholas James T. Sterud, er de som står bak det hele.

Disse to har alltid gått med en drøm om å starte noe eget. Da Nicholas hadde et ønske om å bryte ut av malen for it-selskaper var det naturlig for ham å kontakte Ragnar.

“Gode, solide leveranser var noe jeg savnet da jeg startet med account managing for andre selskap. Ideen til meg og Ragnar baserer seg på at det manglet aktører med ryddig leveranseprosess og tydelig kommunikasjon til kunden. Ikke minst med tett oppfølging av leverandøren og en forretningsmodell rettet mot langsiktige samarbeid. Da er man dønn avhengig av å velge riktige løsninger. Det gjennomskues dersom det leveres unødvendige tjenester. Dette går kanskje fint for bedrifter som leverer en enkelt tjeneste og så sjekker de ut. For Apidari handler det om samarbeidet med kunde i årene som kommer. Følge opp kunden og sørge for at tjenestene vokser med dem. Derfor er Apidari rettet mot kvalitet.” sier Nicholas Sterud.

Mens Nicholas er selvlært innen denne bransjen og har masse erfaring innen webdesign og teknisk SEO, har Ragnar studert filosofi, kjemi, nanoteknologi og multimedieteknologi. Alt dette går inn i Ragnars overordnede mål her i livet, å forstå verden. Dette gjør at han er nysgjerrig og åpen både i møte med kunder, arbeidsoppgaver og medarbeidere.

“Ragnar er flink til å se personligheter og flink til å sørge for at alle føler seg inkludert. Ved å ha disse egenskapene er det kanskje ikke så rart at han også er snill og omsorgsfull overfor de rundt seg.” sier Nicholas.

Dette gjenspeiler seg også i måten de strukturerer arbeidsplassen. De kjører en flat struktur, og det viktigste for dem er nemlig at det er en god arbeidsplass. Et godt miljø vil igjen gi gode leveranser og stabilitet for kundene.

“Vi ønsker at jobben er givende, det er da ikke satt at vi skal følge etablerte tradisjoner. Vi er selvfølgelig interesserte i å lære av hvordan andre gjør ting, men vi kommer selv frem til hvordan vi vil gjøre dem. Dette hjelper frem nyskapning og er viktig for at vi skal kunne forme arbeidsplassen vår selv.” sier Ragnar Parr Bjørnsund.

Nicholas skyter inn. “Medarbeidere skal ha frihet til å løse problemstillinger selv, samtidig som vi har et helt team som står klare til å trå til ved behov.”

Nicholas har en rolle i mye, men meddeler at han overlater det tekniske ned på fagnivå til de som kan det best. Ragnar beskriver ham slik:

“Nico er kjernen i Apidari. Han er en ustoppelig maskin som virkelig brenner for å drive selskapet videre. Effektivitet og kvalitet går igjen i alt han gjør, og arbeidslysten skaper et veldig godt grunnlag for samarbeid og måloppnåelse med kunder. Han er pålitelig og strekker seg langt for å møte alle behov.”

Nicholas legger nøkternt til: “Jeg har kundekontakt og tar meg av henvendelser fra nye kunder. Det er ofte jeg som er første personen en ny kunde snakker med i Apidari. Da tar vi en uforpliktende prat for å starte kartleggingen av behovene denne bedriften har. De faktiske behovene skiller seg ofte fra det kunden selv mente var problemet. Derfor er det viktig å forstå kundens behov.”

I tillegg er det han som har overordnet prosjektansvar for større leveranser og koordinerer mot kunden. Da er arbeidsverktøy med fokus på samarbeidsmuligheter viktig. Medarbeidere i team Apidari skal raskt sette seg inn i problemstillinger når de arbeider på tvers av avdelinger. Prosjektstyring og tydelig kommunikasjon er også viktig for å levere høy kvalitet til avtalt tid og pris. Da må leveransen koordineres effektivt og alle (inkl. kunden) kunne følge med på prosessen. Derfor har de regelmessige statusmøter hvor også kunden kan være så involvert som de ønsker.

Arbeidsstaben er nøye satt sammen. Det har vært fokus på at kjemien på arbeidsplassen skal være god, og at kompetanseområdene til alle i team Apidari utfyller hverandre.
“Vi har kompetansen ‘in house’ til å levere teknologi, profilering og synlighet. Vi har erfart at det ofte er leveranser som krysser de ulike kompetanseområdene og det er derfor effektivt for kunden å slippe å forholde seg til flere leverandører.”

Bak dem ligger en bratt læringskurve og masse arbeid, men nå er mye på plass og de er allerede godt i gang med å følge firmaets mantra: Å løfte bedrifter til neste nivå. Det gjøres gjennom at Apidari skaper og kvalitetssikrer alle flater med kompetanse som dekker alle digitale behov.

Andre artikler