Møt Apidaris grunnleggere

04.03.2022 | Nyheter

I begynnelsen av 2022 har Apidari AS satset på rebranding, og å sette sammen nye hoder med utfyllende spesialkompetanse. Denne artikkelen dreier seg om dem som har lagt føringene. Founder / CEO Nicholas J. T. Sterud, Co-founder / CPO Ike Henrik E. Pedersen, Co-founder / CSO Michael T. Brandt og Co-founder Ragnar Parr Bjørnsund er de som står bak det hele.

Disse har ønsket å starte noe eget med fotavtrykk på Sørlandet. Da Nicholas hadde et ønske om å bryte ut av malen for it-selskaper var det naturlig for ham å kontakte Ike, Ragnar og Michael.

“Gode, solide leveranser var noe jeg savnet da jeg startet med account managing for andre selskap. Ideen vår baserer seg på at det var behov for aktører med ryddig leveranseprosess og tydelig kommunikasjon ut mot kunden. Ikke minst med tett oppfølging av leverandøren, og en forretningsmodell rettet mot langsiktig samarbeid. Da er man meget avhengig av å velge riktige løsninger.

Vi jobber langsiktig sammen med kundene

For Apidari handler det om samarbeid med kunden i årene som kommer. Følge opp kunden over tid og sørge for at tjenestene vokser med dem. Derfor er Apidari rettet mot kvalitet og både kortsiktig og langsiktig måloppnåelse.” sier Nicholas J. T. Sterud.

Nicholas har stor kompetanse i IT-bransjen og erfaring innen prosjektledelse, kvalitetssikring, nettsider og webapplikasjoner. Han er en dyktig leder og jobber hardt for å gi kunden akkurat det de søker. Ike har utdannelse fra UiA innen Multimedia og flere års erfaring innen webdesign og UX & UI-design. Michael har tre universitetsutdannelser i Norge og Danmark samt fullført Lübeck Media Business School, han har også lang erfaring fra mediebransjen hvor han har bygd opp flere selskaper og ledet utallige prosjekter i over 35 år.

Vi jobber målrettet

I møte med kunder, arbeidsoppgaver og med medarbeidere er Apidaris mål å opptre ryddig og fokusere på kvalitet. Dette gjenspeiler seg også i måten de strukturerer arbeidsplassen. Det er viktig å ha en god arbeidsplass. Et godt miljø vil igjen gi gode leveranser og stabilitet for kundene. Dette gir nyskapning og er viktig for at vi skal kunne forme arbeidsplassen så den imøtekommer kundens behov.

Møt menneskene bak Apidari

Nicholas J. T. Sterud

Nicholas har en rolle i mye, men meddeler at han overlater det tekniske ned på fagnivå til de som kan det best. Han beskrives slik:
“Nicholas er kjernen i Apidari. Han er en ustoppelig maskin som virkelig brenner for å drive selskapet videre. Effektivitet og kvalitet går igjen i alt han gjør, og arbeidslysten skaper et veldig godt grunnlag for samarbeid og måloppnåelse med kunder. Han er pålitelig og strekker seg langt for å møte alle”. Nicholas legger nøkternt til: “Jeg har kundekontakt og tar meg av henvendelser fra nye kunder, samt ansvaret for at bedriften drives fremover. Det er ofte jeg som er første personen en ny kunde snakker med i Apidari. Da tar vi en uforpliktende prat for å starte kartleggingen av bedriftens struktur, satsinger og deres markeder. Det er viktig å forstå kundens behov for at prosjektet skal leveres på en trygg og effektiv måte. Da er dialogen og løsningsvalgene avgjørende.”

Ike Henrik E. Pedersen

Ike er en person som ikke stopper før han har løst et problem eller oppgave han får. Han er tusenkunstneren vår, som tar enhver utfordring på strak arm. Han er inne på både det tekniske, det grafiske og på prosjektledelse. Hardtarbeidende med pågangsmot og også en sann menneskekjenner som skaper trivsel i kontorene. Han sitter på desken sin til ting faller på plass, og har en kompetanse som øker fra dag til dag da han setter seg grundig inn i tekniske og grafiske løsninger og muligheter. Ike leder arbeidet med å holde software og hardware oppdatert til de nyeste standarder, og versjoner, som kommer fortløpende. Kontinuerlig overvåkning av ressursbruk er avgjørende, dette for at tjenestene vi vedlikeholder for kunden, er trygge og stabile. Som prosjekteier på leveranser med større team, har Ike gode kommunikasjonsegenskaper, og strukturert arbeidsmetodikk.

Michael T. Brandt

Michael har lang erfaring. Han har eid og drevet reklamebyrå, software utvikling, 3D animasjon, filmproduksjon, film distribusjon og jobbet i flere medieselskaper i Norge, Danmark, Tyskland, Wales og Irland. Han har også jobbet som pressesekretær i Zambia med flere prosjekter, og fikk overrakt en gave for sin innsats av president Chiluba i 1999. Blant annet for å bygge opp et barnehjem og fikk Zambia med i Norway Cup. Var i en lengre periode engasjert av Europakontoret i Hordaland fylkeskommune som nettverks liaison der han var utstasjonert i tyskland for å fremme norske bedrifter i Türingen regionen. Han har det overordnedet strategi ansvaret og sørger for at vi holder kursen og er fokusert på selskapets utvikling, for å møte markedets nåværende og fremtidige krav og nye innovasjoner.

Trygge leveranser

Apidari har overordnet prosjektansvar for større leveranser og koordinerer mot kunden. Vi har in house prosjekteiere, prosjektledere og arbeidsverktøy, med fokus på transparent og åpent samarbeid. Medarbeiderne i Apidari skal raskt sette seg inn i problemstillinger når de arbeider. Prosjektstyring og tydelig kommunikasjon er viktig for å levere høy kvalitet over tid. Da må leveransen koordineres effektivt og alle kan følge med på prosessen, og vi tilrettelegger slik at kunden involveres så mye som de selv ønsker.

Verdier og visjon

Arbeidsstaben er nøye satt sammen. Det har vært fokus på at miljøet på arbeidsplassen er god, og at kompetanseområdene til alle i Apidari utfyller hverandre. Vi har utviklet egen strategi til å holde overordnet fokus og følge opp bedriftens fremgang og målsettinger.

Nicholas sier. “Medarbeidere skal ha frihet til å løse problemstillinger selv, samtidig som vi har et helt team som står klare til å trå til ved behov.”

“Vi har kompetansen ‘in house’ til å levere markedsledende webutvikling. Vi har erfart at det ofte er leveranser som krysser de ulike kompetanseområdene og det er derfor effektivt for kunden å slippe å forholde seg til flere leverandører.”

Utover det har vi underleverandører på kontinentet, et skalerbart team på 20 ansatte og oppover, ut fra behov og oppdragets størrelse.

Bak dette ligger opparbeidet kompetanse og mye arbeid. Nå er mye på plass og Apidari er allerede godt i gang med å følge firmaets verdier:

  • Finne de rette løsningene
  • Sikre trygge leveranser
  • Kvalitet over kvantitet
  • Er til å stole på
  • Tenker nytt