Logo_Apidari

Vår
ekspertise
Din
vekst

Apidari_Plus-ikon_Turkis

Vi løfter bedrifter til neste nivå

Vi i Apidari sikter mot
at våre bedrifter skal bli foregangsbedrifter
i sin bransje,
innen digitale løsninger og markedsføring

Apidari_Spiral-ikon_BlåLilla

Apidari er et digitalt byrå i vekst.

Vårt hovedkontor befinner seg i Grimstad, tett oppimot ressursnettverket på det teknologiske fakultetet ved Universitetet i Agder. Fra kontoret i Oslo har vi kort reisevei til flere kunder og sentrale knutepunkter.

Apidari startet som Link Media AS i 2017. I 2021 oppgraderte vi med bred in-house kompetanse for å tilby kundene våre det vi kaller fullbody digital marketing.

Det vil si at programmererene våre arbeider i det digitale skjelettet.

At markedsførerene og konseptutviklerene våre sørger for at firmaets digitale kropp og ansikt utad er strategisk og langsiktig rigget for kampanjer og synliggjøring underlagt sterke strategier.

Og at våre innholdsprodusenter og digitale markedsførere sørger for at synliggjøringen av våre bedrifter strekker seg mot neste nivå, på en strategisk og målbar måte, innen den aktuelle bransjen.

Aktuelt på det digitale markedet