Logo_Apidari

Digital Markedsføring:

Smart
targeting

Apidari_Hexagraf-ikon_Turkis

Aktive og målbare innholdskampanjer

Digital markedsføring bør skreddersys
for å treffe
din segmentgruppe
til rett tid og sted

Apidari_Plus-ikon_Gul

Her er det viktig med fullservice på digitale kampanjer. Men, hva innebærer det?

Med slagkraftige kampanjetekster tar vi full nytte av kompetansen vår innen innholdsproduksjon, keywords og smarte plasseringer.

I den digitale markedsføringen monitoreres treffsikkerheten på innholdet. Dette sørger for at våre bedrifter møter sitt klientell med nødvendig budskap.

Styrken med digital markedsføring er at den er designet for å nå nye kunder og resultatene er fullstendig målbare.

Vi har
ekspertisen

R

Få mest ut av Ads

Vi bruker verktøy som Google Ads og ads på alle sosiale mediers plattformer. Vi vet hvilke plattformer som lønner seg for våre kunder.

R

Strategisk plassering

Vi rigger strategisk innhold på riktig tid og sted i tett dialog med våre innholdsprodusenter. Sterke strategier styrer hver digitale kampanje.

R

Målbart og foranderlig

Våre markedsføringskampanjer monitoreres og vi går enkelt inn og justerer kampanjene – for å oppnå optimal effekt.

Er vi en match?

Snakk med oss

Vi kartlegger, forstår og gjennomfører løsningene din bedrift trenger

Aktuelt på det digitale markedet

Våre
løsninger

Apidari_Linje-ikon_Lilla