Tjenesteavtale

Sist oppdatert: 24.04.2023

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen, heretter benevnt Kunden og Apidari, org.nr. 915 298 443 (Apidari AS).

Avtalen omfatter:

Generelle betingelser
Databehandleravtale –
vilkår for Apidaris behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.