Logo_Apidari

SMB
Shipping
Eiendom
Finans

Apidari_Linje-ikon_Gul

Våre marked

I dag retter Apidari leveransene sine mot shipping, finans, eiendom og SMB-markedet.

Våre eksperter sikrer våre bedrifters behov for digitale løsninger hos våre kunder. Leveransene våre dreier seg blant annet om nye webløsninger, rebranding, digital markedsføring og programmering. Disse feltene henger ofte tett sammen og vi i Apidari har in-house kompetanse på alle fagområdene.

Vi skaper og kvalitetssikrer alle flater med kompetanse som dekker alle dine digitale behov.

SMB
Shipping
Eiendom
Finans

Apidari_Linje-ikon_Gul

Våre marked

I dag retter Apidari leveransene sine mot shipping, finans, eiendom og SMB-markedet.

Våre eksperter sikrer våre bedrifters behov for digitale løsninger hos våre kunder. Leveransene våre dreier seg blant annet om nye webløsninger, rebranding, digital markedsføring og programmering. Disse feltene henger ofte tett sammen og vi i Apidari har in-house kompetanse på alle fagområdene.

Vi skaper og kvalitetssikrer alle flater med kompetanse som dekker alle dine digitale behov.

Våre leveranser til shipping-leverandør Brusgaard består av programmering og skreddersydde webløsninger. Brusgaard er en verdensledende leverandør av gassmonitorering og måleredskaper for skipsfartøy.

{

Leverer til avtalt tid, pris og kvalitet

Vi fikk levert nye nettsider Juni 2021 til avtalt tid, pris og kvalitet, med god og konstruktiv dialog gjennom prosjektet. Benytter de også i andre prosjekter.

Martin Bruusgaard AS

På finansmarkedet har vi utviklet og levert kundeportaler i form av nettbankportal, fakturaportal, onboarding-portal, og webløsninger. Sparebank 1 gir et godt innblikk i hvorfor Apidari skilte seg ut i den aktuelle anbudskonkurransen.

{

Vi er svært fornøyde og kan varmt anbefale Apidari

I forbindelse med omlegging av SpareBank 1 Finans Midt-Norge sine nettsider ble det holdt en anbudskonkurranse hvor Apidari skilte seg tydelig ut blant fire leverandører. Oppdraget bestod av både tekniske og kreative delleveranser hvor Apidari leverte til punkt og prikke hva gjelder avtalte tids-, kvalitets- og kostandsrammer.

Kristoffer Orseth Carstens
Markedsansvarlig
SpareBank 1 Finans Midt-Norge

{

Vi er svært fornøyde og kan varmt anbefale Apidari

I forbindelse med omlegging av SpareBank 1 Finans Midt-Norge sine nettsider ble det holdt en anbudskonkurranse hvor Apidari skilte seg tydelig ut blant fire leverandører. Oppdraget bestod av både tekniske og kreative delleveranser hvor Apidari leverte til punkt og prikke hva gjelder avtalte tids-, kvalitets- og kostandsrammer.

Kristoffer Orseth Carstens
Markedsansvarlig
SpareBank 1 Finans Midt-Norge

For kundene våre på SMB-markedet har vi gjennomført profileringsleveranser, nettbutikker og unike webløsninger gjennom våre utviklere.

{

Vi kan absolutt anbefale Apidari

Apidari er fleksible og lydhøre for endringer underveis i prosessen, uten at dette påvirket den avtalte prisen. Nye nettsider ble levert på tiden til avtalt pris, vi er kjempefornøyd.

Frode Gorseth
CEO
Utel Systems

Aktuelt på det digitale markedet