Våre marked

I dag retter Apidari leveransene sine mot SMB-markedet, spisset inn mot shipping, finans og eiendom.

Våre eksperter sikrer kundenes behov for digitale løsninger. Leveransene spesialiseres mot våre ekspertiseområder innen webutvikling: web apper og nettsider. Disse henger ofte tett sammen og vi i Apidari har in-house kompetanse på alle fagområdene.

Vi skaper og kvalitetssikrer alle flater med kompetanse som dekker alle deres behov innen webutvikling.

Ta kontakt nå

Våre marked

I dag retter Apidari leveransene sine mot SMB-markedet, spisset inn mot shipping, finans og eiendom.

Våre eksperter sikrer kundenes behov for digitale løsninger. Leveransene spesialiseres mot våre ekspertiseområder innen webutvikling: web apper og nettsider. Disse henger ofte tett sammen og vi i Apidari har in-house kompetanse på alle fagområdene.

Vi skaper og kvalitetssikrer alle flater med kompetanse som dekker alle deres behov innen webutvikling.

Ta kontakt nå

Våre leveranser til shipping-leverandør Brusgaard består av nettsider og skreddersydde web apper. Brusgaard er en verdensledende leverandør av gassmonitorering og måleredskaper for skipsfartøy.

{

Leverer til avtalt tid, pris og kvalitet

Vi fikk levert nye nettsider Juni 2021 til avtalt tid, pris og kvalitet, med god og konstruktiv dialog gjennom prosjektet. Benytter de også i andre prosjekter.

Martin Bruusgaard AS

Mot finansmarkedet har vi utviklet og levert kundeportaler i form av nettbankportal, fakturaportal, og nettsider. Sparebank 1 Finans Midt-Norge gir et godt innblikk i hvorfor Apidari skilte seg ut i den aktuelle anbudskonkurransen.

{

Vi er svært fornøyde og kan varmt anbefale Apidari

I forbindelse med omlegging av SpareBank 1 Finans Midt-Norge sine nettsider ble det holdt en anbudskonkurranse hvor Apidari skilte seg tydelig ut blant fire leverandører. Oppdraget bestod av både tekniske og kreative delleveranser hvor Apidari leverte til punkt og prikke hva gjelder avtalte tids-, kvalitets- og kostandsrammer.

Kristoffer Orseth Carstens
Markedsansvarlig
SpareBank 1 Finans Midt-Norge

{

Vi er svært fornøyde og kan varmt anbefale Apidari

I forbindelse med omlegging av SpareBank 1 Finans Midt-Norge sine nettsider ble det holdt en anbudskonkurranse hvor Apidari skilte seg tydelig ut blant fire leverandører. Oppdraget bestod av både tekniske og kreative delleveranser hvor Apidari leverte til punkt og prikke hva gjelder avtalte tids-, kvalitets- og kostandsrammer.

Kristoffer Orseth Carstens
Markedsansvarlig
SpareBank 1 Finans Midt-Norge

For kundene våre på SMB-markedet har vi gjennomført profileringsleveranser, nettbutikker og unike web apper.

Vil du diskutere samarbeid?

Snakk med Nicholas eller en annen hyggelig ekspert hos oss da vel. Vi kan garantere at det blir den hyggeligste telefonen du tar i dag.

Kontakt oss