Web app

Vi dekker hele livssyklusen, fra strategi til implementering og forvaltning av web appen. En profesjonell balanse mellom nyskapende teknologi og etablerte standarder gir langsiktig investeringssikkerhet i web apper, fra større prosjekter til innovative løsninger.

Ta kontakt nå

Web app

Vi dekker hele livssyklusen, fra strategi til implementering og forvaltning av web appen. En profesjonell balanse mellom nyskapende teknologi og etablerte standarder gir langsiktig investeringssikkerhet i web apper, fra større prosjekter til innovative løsninger.

Ta kontakt nå

Fremgangsmåte utvikling

Vi benytter to ulike fremgangsmåter ved utvikling av web apper: MVP utvikling og product enhancement. MVP (Minimum Viable Product) refererer til utvikling av applikasjoner fra bunn, product enhancement er bra for eksisterende produkter som med behov for videre utvikling eller forbedring.

MVP utvikling

Ved utvikling av web apper, anbefaler vi MVP-utvikling. Med MVP oppnås raskere publisering, reduserte kostnader, mer tid til testing med håndterlige tilbakemeldinger. MVP vil gi innsikt i om ideen fungerer, hva brukerne forventer og hvilke funksjoner som burde justeres.

Start-ups og mellomstore bedrifter, med behov for rask lansering av en web app uten store investeringer, har særdeles godt utbytte av Minimum Viable Product.

Oppgrader utdaterte applikasjoner

Det lønner seg ikke alltid å kaste. Våre strategier for å arbeide med utdaterte web apper, når målet er oppdatering, forbedring eller videreutvikling av eksisterende web apper, inkluderer: Grundig undersøkelse av bransjen for å forstå hvordan brukerne og konkurrentene har utviklet seg, analysere nødvendige funksjoner og oppdateringer, og bli kjent med web appen for å kunne arbeide med løsningen på en effektiv måte.

Vi tilpasser oss koden til web appen, bygger nye funksjoner og integreringer løsninger på toppen av applikasjonen. Det vil ikke være nedetid mens vi introduserer oppdateringer på produksjonsserverene, som betyr at web appen deres vil være tilgjengelig for brukerne samtidig som vi modernisere den bit for bit.

Tre skjermer illustrerer produkt forbedring webapplikasjoner

To utviklingsstrategier

Avhengig av deres produktkrav, budsjett, bedriftsstørrelse og andre faktorer, vil vårt team tilpasse seg deres behov for å oppnå et produktivt samarbeid. Vi hjelper gjerne dere med å velge mellom våre to strategier for leveranse av web apper.

Utvikling i faser

Når dere har satt et fast budsjett eller ser etter konstant support. Strategien med utvikling i faser fokuserer som navnet tilsier på faser, nærmere bestemt å dele opp prosjektet i forskjellige faser og periodisk utvikling. Starter med hele funksjons-leveransen og software vedlikehold under UX fasen – som gir full kundestøtte etter at applikasjonen er lansert.

Kontinuerlig utvikling

Med denne strategien kan dere nesten umiddelbart reagere på tilbakemeldinger fra brukerne. Det er en kontinuerlig prosess som inkluderer: analyse og research, workshops, design UX & UI, utvikling, testing og lansering for å samle inn nye brukerdata, som blir brukt for å finne ut hvilke oppdateringer og funksjoner web appen trenger i neste runde.

Vårt team skal fungere like sømløst som internt team hos dere og står til disposisjon også ved korte sprinter, slik at forbedringer raskt introduseres i web appen. Vi prototyper, tester og forbedrer web appen for å levere et moderne produkt som brukerne elsker. Hver versjon gir ny verdi og flytter web appen fremover. Godt samarbeid er viktig, derfor vil dere alltid være involvert i utviklingsprosessen for å sikre at arbeidet vårt stemmer overens med målene og visjonene dere har for webapplikasjonen.

Infografikk viser vår prosess for kontinuerlig utvikling av Nettsider og Webapplikasjoner - Analyse, Workshop, Design, Utvikling, Testing, Lansering

Verktøyene vi bruker og stoler på

Vi bruker de beste verktøyene for å levere web appen dere fortjener!

Noen av verktøyene vi bruker til webapplikasjoner - React, Nest.js, Figma, Node.js, Swagger, MongoDB, Redis, Next.js
Portrett Nicholas

Vil du vite mer om web apper?

Send en e-post til Nicholas (nicholas@apidari.no) eller book et møte. Vi kan garantere at det blir en hyggelig samtale.

Book møte